Vintergolf

Vintergolf.  Information og resultater

Vinterafslutning


Onsdag den 23. marts afholdtes afslutningsmatch efterfulgt af spisning og præmieuddeling. Det har været en fin vintersæson med god tilslutning.

Vi håber, at mange vil deltage igen til efteråret.

Regler for vintergolf:

Vi spiller 15 huller, da 4, 5 og 6 er lukket for vinteren.

Vinterbane slag svarer i udgangspunktet til halvdelen af dem man normalt har (fremgår af resultatlisten).

Hvis man scorer mere end 30 point på vinterbanen mister man automatisk 1 slag, som gælder resten af vinteren.

Derudover vil de 3 bedst placerede i dagens match også automatisk miste 1 slag.

Stendyssen ved hul 7. 

Dateret 3950 - 2801 f. Kr.

Fredningstekst (Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen):

Dyssekammer (Ø-V) aflangt firkantet, dannet af 4 bæresten (hvoraf 2 mod S) og 1 tærskelsten mod Ø og 2 gangsten mod Ø, 1 dæksten. Står i urørt stenomsat, lidt buskklædt firkant 7x10m mod Ø-V og noget forhøjet i forhold til den øvrige mark. Smukt mindesmærke.


Se større billede af stendyssen her.