Spilleformer

Mexican Scramble:

Spilles som Texas Scramble, men med den forskel, at spilleren hvis slag lige er brugt ikke får lov at slå det næste slag.

 

  1. Alle spillere slår ud på hver hul.

 

  1. Holdet vælger bolden som skal spilles videre.

 

  1. Bolden markeres og tages op af spilleren – hvorefter de tre andre spiller deres bold derfra (boldene placeres indenfor et scorekort fra markeringsmærket)

 

  1. Således fortsættes spillet til man er i hul

 

  1. Hvis der er 4 spillere på holdet skal hver enkelt spiller have deres drive brugt mindst 4 gange og højst 5 gange.

 

  1. På par-tre-huller må alle holdets spillere slå ud i konkurrence om nærmest flaget, men ved valgt af udslag til videre spil skal punkt 5. følges.

 

Greensome-stableford:

Greensome er et parspil, hvor 2 spillere danner par og spiller mod 2 andre spillere.  

Parrets antal tildelte slag findes som summen af det laveste antal slag x 0,6 + det højeste antal slag x 0,4. Summen afrundes på normal vis til et helt antal slag.

 

I greensome-spil slår begge parrets spillere ud fra teestedet, hvorefter parret vælger den for dem bedste bold, (som ikke nødvendigvis er den længste), og parret spiller så videre med denne bold. Spillerne skiftes herefter til at slå til den valgte bold.

2 slaget slås af den spiller, hvis bold blev samlet op.

 

 

”Stabelford holdspil” over 18 huller: 

Der spilles i en række med 4 spiller på hvert hold

Spillet foregår således:      De 3 bedste scores pr. hul er tællende til holdscoren.

Ved en 3 bold vil det forlods være bestemt hvilken spiller som er den 4 spiller på hvert hul. Spilleren med det laveste handicap (index) er holdkaptajn.

 

 

Foursome:

For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

 

 

Flagspil:

Spilles som slagspil. Regn ud, hvor mange slag du har på banen (spillehandicap) og træk en fra, hver gang du slår et slag. Når du når nul, er din runde færdig og du planter dit flag der hvor din bold ligger. Vinderen er den spiller, som kommer længst med sit flag. Har du ikke brugt alle dine slag efter de første 18 huller, begynder du på en ny runde

 

 

Bermuda:

Hulspilmatch, som gives et islæt af slagspil. Vindes et hul med 1 slag, bliver spilleren 1 up, vindes det med 2 eller flere slag, bliver spilleren 2 up. Fuld handicap-tildeling. Straffeslag tildeles efter slagspilregler.

 

 

Amerikaner:

Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul.
Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0.
Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0.
Er en spiller bedst og de tre andre lige, gives 9,1,1,1.
Er to spillere bedst og lige, gives 6,6,0,0.
Er tre spillere bedst og lige, gives 4,4,4,0
Er alle lige, gives 3,3,3,3.

 

Hallington:

Modificeret slagspil, uden spillehandicap på de enkelte huller.

 

Hullets par ganges med 2 og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis hullet spilles i 2 x par fås 0 point og der samles op.

 

Eksempler:

Spilles et par 5-hul i 7 slag opnår man 10 - 7 = 3 point.

Spilles et par 5-hul derimod i 4 slag opnår man 10 - 4 = 6 point.

Spilles et par 4-hul i 3 slag opnår man 8 - 3 = 5 point.

 

Spilleresultatet er det opnåede antal point + spillehandicap.

 

Eller en anden måde at beregne på:

Hvis du laver par fås det antal point, hullets par er på.

Flere slag trækkes fra hullets par, færre slag lægges til hullets par.

Eks. For par 5-hul:

Par = 5 point. Bogey = 4 point. Dobb.bogey = 3 point.  Birdie = 6 point.

Efter runden tælles de opnåede point sammen og antal tildelte slag lægges til.