Vedtægter og Generalforsamling

Den 10. marts 2022:

Der indkaldes til generalforsamling i seniorklubben onsdag den 6. april 2022.

Generalforsamlingen holdes i forbindelse med afslutningen på dagens gunstart.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen