Vedtægter og Generalforsamling

Den 14. marts 2024:

Der indkaldes til generalforsamling i seniorklubben onsdag den 10. april 2024.

Generalforsamlingen holdes i forbindelse med afslutningen på dagens gunstart.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen