Optagelseskriterier

Seniorklubben. En klub i klubben.


Vi glæder os hvert år til, at vi omkring den 1. april, kan indlede en ny sæson på vores dejlige bane.

Her ser vi frem til at møde alle seniorklubbens medlemmer og samtidig til, at kunne byde velkommen til de nye, som har fået lyst til, at være en del af vores sociale samvær.


Optagelseskriterier.

Seniorklubben i Sorø Golfklub er åben for de af klubbens fuldtidsmedlemmer, der fylder 60 år i kalenderåret, eller hvor den ældste i et parforhold fylder 60 år i kalenderåret.

For nye medlemmer er handicapgrænsen 54.

Hvis en i et parforhold opfylder aldersgrænsen, men ikke handicappet, kan matchledelsen i specielle tilfælde give dispensation for optagelse.


Kontingent.

Årskontingentet udgør kr. 350.

Hvis man først starter op efter 1. juli, udgør kontingentet kr. 200.

Det indbetalte kontingent anvendes i forbindelse med vores afslutninger om foråret og efteråret.

Kontingentet indbetales inden første spillerunde, på seniorklubbens konto, som er:


Reg: 9570 ; konto: 13190224  eller på MobilePay nr.:  230104


Husk at anføre dit navn og medlemsnummer.


Spilledag.

Vi spiller hver onsdag, hvor banen er reserveret til seniorklubben om formiddagen.


Startlister.

Der laves startlister til hver spillerunde, hvor man kontakter matchlederne på dagen, for at få en tid til den efterfølgende onsdag.

Hvis man bliver forhindret i at spille på det bestilte tidspunkt, skal man melde afbud, enten til dagens matchledere eller på afbudstelefonen, som er tændt på spilledagen fra kl. ca. 07:00. Nummeret er 20 56 68 17.

Mødetid senest 20 minutter før den tildelte starttid.