Scorekortordning

Scorekortordning.


Sorø Golfklub benytter nu en touch skærm. Dels til registrering af tidsbestilling, ankomst, samt til udskrivning af scorekort og der er mulighed for, at den enkelte spiller selv kan indberette sine resultater i Golfbox. (Her tænkes på op og nedskrivning af handicap).


I den forbindelse har matchledelsen besluttet følgende i forbindelse med vores onsdagsmatcher:


  1. Ved ankomst melder man sig på matchleder kontoret for at blive registreret og for at få en ny tid til næste gang.
  2. Den enkelte spiller skal selv udskrive sit scorekort.  (husk korrekt tee-sted).
  3. Ved spillets afslutning underskrives scorekortet af spiller og markør.
  4. Matchen er tællende, så husk at din markør skriver sit medlemsnr. i den dertil indrettede rubrik sammen med sin underskrift.
  5. Når scorekortet er udfyldt korrekt lægges det ned i den blå kasse, som er sat frem til opsamling af scorekortene.
  6. Matchledelsen sørger herefter for, at det enkelte scorekort bliver registreret i Golfbox, så dine ændringer senest vil være synlige i Golfbox, 1 til 2 dage efter aflevering.


PS    Ved slagspil skal scorekort ikke omregnes til stabelford point, idet systemet selv tager højde for brugte slag.