Kalender forklaring

Kalender på hjemmesiden viser den aktuelle måned på forsiden, mens alle måneder er under linket ”alle mdr.”.


Ved at taste på den fremhævede dato kan man se hvad der foregår den pågældende dato.

Begivenheder som umiddelbart ikke har relationer til Seniorklubben er ikke medtaget her


Forside